Nyomtatás E-mail
Tájékoztató

MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY 

 

10.000,-Ft illetékbélyeg: új üzlet nyitása, fő üzletkör módosítása, üzemeltető váltás (meglévő egység új üzemeltetővel)

3.000,-Ft illetékbélyeg: újabb üzletkör felvétele, egyéb módosítás (székhely változása, változatlan üzemeltető nevének megváltozása, az üzlet nevének megváltozása, KSH-szám változása)

 

vásárlók könyve, ellenőrzési napló és az alábbiak

 

Egyéni vállalkozók esetében

 

1.) Érvényes egyéni vállalkozói igazolvány.

2.) Az üzlethelyiség használatára való jogosultságot igazoló okirat (bérleti szerződés, adásvételi szerződés, tulajdoni lap – több tulajdonos esetén a társtulajdonos/ok hozzájáruló nyilatkozata).

3.) Szakhatósági hozzájárulások az alábbiak szerint (a hozzájárulások beszerzése a jegyző feladata)

 

ÁNTSZ szakhatósági hozzájárulás

- élelmiszer, tej, tejtermék, állati eledel, zöldség, gyümölcs, hús, hal, kenyér, pékáru, fagyi, cukor, ital, üdítő, gyógyhatású készítmény, illó olaj, vegyi áru, kozmetikai cikk, mezőgazdasági, méhészeti cikkek, üzemanyag, veszélyesnek nem minősülő hulladék, termény, takarmány, élő állat értékesítése esetén, illetve vendéglátás, mozgóárusítás, kereskedelmi szálláshely étel házhozszállítása esetében

 

Állategészségügyi szakhatósági hozzájárulás

- állati eredetű élelmiszer (tej, tejtermékek, felvágottak, stb.) élelmiszer nyersanyag, termény, takarmány, élőállat, csomagolt édesség (csokoládé, cukorka, stb.) értékesítése esetében

 

Tűzoltósági szakhatósági hozzájárulás

- „A”, „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó vegyi áru, üzemanyag, veszélyesnek nem minősülő hulladék, tüzelő- és építőanyag, gázpalack értékesítése, továbbá kereskedelmi szálláshely, áruház, vendéglátó üzlet esetében

 

Környezetvédelmi, közlekedési felügyeleti szakhatósági hozzájárulás

·         üzemanyag, veszélyesnek nem minősülő hulladék értékesítése

 

Környezetvédelmi, építésügyi, tűzvédelmi szakhatóság, közlekedési felügyelet, ÁNTSZ szakhatósági hozzájárulás viagra prezzo

·         járműkereskedelem, építőanyag, szilárd és folyékony tüzelőanyag, üzemanyag, veszélyesnek nem minősülő hulladék értékesítése, Diszkó üzemeltetése

 

Növény-egészségügyi és talajvédelmi szakhatósági hozzájárulás

·         növényvédő szer értékesítése

 

Rendőrhatósági hozzájárulás

·         polgári használatra szolgáló kézi lőfegyver, lőszer, gáz- és riasztófegyver, robbanóanyag és robbanószer, pirotechnikai termék, gázspray, légfegyver értékesítése

 

4.) Az alkalmazottak szakképzettségét igazoló bizonyítvány.

5.) Amennyiben az üzlethelyiség újonnan épített, vagy átalakítás történt rajta, úgy az Építéshatósági Osztálytól a szükséges szakhatósági hozzájárulás (használatba vételi engedély, rendeltetés mód változás kapcsán kiadott engedély).

 

Társas vállalkozások esetében

 

1.      Érvényes cégpapírok (Alapító okirat, Társasági szerződés, Cégbejegyzést tanúsító végzés).

2.      Az egyéni vállalkozók 2-5.) pontjában felsoroltak.

 

 

A fenti iratokat minden esetben eredetiben kérjük bemutatni!

 

Az ügyintézés helye:
5932 Gádoros, Kossuth utca 16.    1.em. 9. számú iroda

Ügyintéző:
Dr. Horváth Éva

 

 
Gádoros Nagyközség Hivatalos Honlapja, Powered by Joomla!;