Nyomtatás E-mail

Tájékoztató

Temetési segély

Temetési segély nyújtható annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetés költségeinek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyeztetné és a családban az egy főre számított jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének háromszorosát.

Temetési segély nem állapítható meg annak a személynek, aki a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény alapján temetési hozzájárulásban részesül.” [Sztv. 46.§ (2)]

A temetési segély összegének a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeinek (kegyeleti tárgyak, szertartás, sírásás, sírhelymegváltás, elhantolás költségei) 15 %-át el kell érnie.

Az ügyintézés helye:
5932 Gádoros, Kossuth utca 16. I.em. 11. számú iroda

Ügyintézési határidő: 22 munkanap


Ügyintéző:
Szilágyi Tibor

 
Gádoros Nagyközség Hivatalos Honlapja, Powered by Joomla!;