Nyomtatás E-mail

Tájékoztató

a termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló 16/2002. (II. 18) Korm. rendelethez
Benyújtandó iratok:

  • Kérelem

  • 2 db ajánlat (vételi/haszonbérleti)

  • Nyilatkozatok

  • Az eljárásért 1750 Ft -os igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. ( előírja az 55/2006. (VII. 27.) FVM rendelet (2. §)-a.

A díjfizetési kötelezettséget postai készpénz-átutalási megbízással vagy banki átutalási megbízással kell teljesíteni a települési önkormányzat Gádoros és Vidéke Takarékszövezetkezetnél vezetett 53300067-12001558-00000000 számú számlaszámára (csekk a Gádoros Nagyközség Polgármesteri Hivatal információs pultjánál kérhető ). A díj leróható a polgármesteri hivatal jegyzője előtt is az ajánlat benyújtásával egyidejűleg. Azonosító adatként az átutaláskor vagy a készpénz befizetésekor meg kell jelölni a díjfizetésre kötelezett nevét, a termőföld fekvése szerinti település nevét és a helyrajzi számot.


Eljárás menete:
morenolab.whitehead.emory.edu

A külterületi ingatlan eladása vagy haszonbérlete esetén a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján fennálló elővásárlási jog esetén a termőföld, vagy tanya tulajdonosa az ingatlanra vonatkozó vételi vagy haszonbérleti ajánlatot a szerződés megkötése előtt köteles az elővásárlásra jogosultakkal közölni, kivéve ha az ajánlat az első helyen álló elővásárlási jogosulttól érkezett.

Az ajánlat közlése az elővásárlásra, illetve az előhaszonbérletre jogosultakkal az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatala hirdetőtáblájára való kifüggesztéssel és a www.magyarorszag.hu weblapon történő hirdetménnyel történik. A kihirdetés ideje 15 munkanap.

Az ajánlat egy eredeti és egy másolati példányát a kérelemmel és a nyilatkozatokkal együtt a jegyzőnek postai úton vagy átvételi igazolás ellenében kell átadni.

A jegyző az ingatlan tulajdonosát a kifüggesztést követően értesíti a kifüggesztés tényéről, a levétel időpontjáról, valamint az ajánlatot elfogadó, illetve az elővásárlási/előhaszonbérleti jogáról lemondó nyilatkozatokról.

 

Az ügyintézés ideje: 35 nap.

Az ügyintézés helye:
5932 Gádoros, Kossuth utca 16    1. em. 11. számú iroda

Ügyintéző:
Szilágyi Tibor

 
Gádoros Nagyközség Hivatalos Honlapja, Powered by Joomla!;