Nyomtatás E-mail

Tájékoztató

Közgyógyellátás igénybevételéhez
Alanyi jogon közgyógyellátásra jogosult, aki:

· az átmeneti gondozott, az átmeneti és tartós nevelésbe vett kiskorú;

· a Sztv.37/A.§ (1) bekezdésének a.) pontja szerint rendszeres szociális segélyben részesülő;

· pénzellátásban részesülő hadigondozott és nemzeti gondozott;

· a központi szociális segélyben részesülő;

· a rokkantsági járadékos;

· az , aki I:-II. fokú rokkantsága alapján részesül nyugellátásban, baleseti nyugellátásban;

· az, aki, vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül.


Igényléshez benyújtandó iratok:

1. 1. Kérelem és mellékletei (személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya alapján kitöltve)

2. 2. Jogosultságot igazoló igazolás vagy határozat másolati példánya

3. 3. Régi közgyógyellátási igazolvány másolati példánya (ha volt már igazolványa)Normatív jogon közgyógyellátásra jogosult, akinek az egy főre eső jövedelme:

· család esetén a 28.500 Ft-ot (öregségi nyugdíjminimum 100 %-a) nem haladja meg

· egyedül élő esetén a 42.750 Ft-ot (öregségi nyugdíjminimum 150 %-a) nem haladja meg,

· és a gyógyszerköltsége a 2.850 Ft-ot (öregségi nyugdíjminimum 10 %-a)meghaladja.


Igényléshez benyújtandó iratok:

1. Kérelem és mellékletei (személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya alapján kitöltve)

2 cialis 5 mg precio. Jogosultságot igazoló jövedelemigazolások

3. Régi közgyógyellátási igazolvány másolati példánya (ha volt már igazolványa)

4. Iskolalátogatási bizonyítvány (közép és főiskola esetén)Méltányossági alapon (helyi rendelet alapján) közgyógyellátásra jogosult, akinek az egy főre eső jövedelme:

· család esetén a 42.750 Ft-ot (öregségi nyugdíjminimum 150 %-a) nem haladja meg

· egyedül élő esetén a 57.000 Ft-ot (öregségi nyugdíjminimum 200 %-a) nem haladja meg,

· és a gyógyszerköltsége a 7.125 Ft-ot (öregségi nyugdíjminimum 25 %-a) meghaladja.


Igényléshez benyújtandó iratok:

1. Kérelem és mellékletei (személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya alapján kitöltve)

2. Jogosultságot igazoló jövedelemigazolások

3. Régi közgyógyellátási igazolvány másolati példánya (ha volt már igazolványa)

4. Iskolalátogatási bizonyítvány (közép és főiskola esetén)


<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->

Az ügyintézés helye:
5932 Gádoros, Kossuth utca 16    1.em. 11. számú iroda

Ügyintézési határidő:

Alanyi jogú igénylés esetén havi gyógyszerkeret nélkül: 8 munkanap.

Alanyi jogú igénylés esetén havi gyógyszerkeret megállapításával: 8 munkanap + a szakhatósági eljárás ideje.

Normatív, méltányossági alapon történő közgyógyellátás megállapítása esetén: 8 munkanap + a szakhatósági eljárás ideje.

Ügyintéző:
Szilágyi Tibor

 
Gádoros Nagyközség Hivatalos Honlapja, Powered by Joomla!;