Nyomtatás E-mail

Tájékoztató

Aktív korúak ellátásának megállapítására


 

Az  Aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás.

A települési önkormányzat jegyzője aktív korúak ellátását állapít meg annak az aktív korú személynek, aki:
  • Egészségkárosodott,
  • Vagy nem foglalkoztatott
  • Vagy támogatott álláskereső,Feltéve, hogy saját maga és családja megélhetése más módon nem biztosított.

Erre az ellátásra egy családban egyszerre csak egy személy jogosult.

Egészségkárosodottnak az a személy minősül:

  • Munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette illetve 50%-os egészségkárosodást szenvedett, vagy
  • Vakok személyi járadékában részesül, vagy
  • fogyatékossági támogatásban részesül http://ocw.upc.e...ection.html.Nem foglalkoztatottnak minősül, aki:

  • A munkanélküli ellátási formákat kimerítette
  • Az elmúlt kettő évben legalább egy évig rendszeresen együttműködött az állami foglalkoztatási szervvel, és ezt igazolja
  • Az ápolási díj, gyermekgondozási ellátás, rokkantsági nyugdíjak, illetve nyugdíjszerű ellátások megszűnését követően legalább 3 hónapig az állami foglalkoztatási szervvel együttműködik, és erről a megfelelő igazolásokat csatolja.További feltétel, hogy a kérelmező kereső-tevékenységet nem folytat.


Akkor nem biztosított a megélhetés, ha a családban az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-át és vagyona nincs.


A rendszeres szociális segély megállapítására irányuló kérelem mellékletei a megfelelő igazolások, az egy családban élők elmúlt havi nettó kereseti igazolása, iskolai végzettséget igazoló okiratok.

Az ügyintézés helye:
5932 Gádoros, Kossuth utca 16. fsz. 3. számú iroda

Ügyintéző:
Garab Rozália

 

 
Gádoros Nagyközség Hivatalos Honlapja, Powered by Joomla!;