Nyomtatás E-mail

 

Feladatok, tevékenység, jogszabályok

A Justh Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár feladatait a helyi intézményekkel, szervekkel, szervezetekkel együttműködve - azok közművelődési tevékenységét segítve látja el.

 

A Justh Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár több célt szolgáló intézményként működik. Ha az intézmény személyi és tárgyi feltételei lehetővé teszik, eszközeivel segíti a közoktatási és a testkultúrát fejlesztő tevékenységet. Az intézmény tevékenységének fokozása érdekében a közművelődési tevékenységben érdekelt személyekkel, szervekkel, szervezetekkel, intézményekkel az együttműködést kezdeményezi, és a kezdeményezésekre reagál. Biztosítja a társadalmi igényekhez és a helyi sajátosságokhoz, az élet- és munkakörülményekhez igazodó művelődési tevékenységek szükséges feltételeket. Ösztönzi és elősegíti a közösségi és az egyéni művelődést, az alkotótevékenység kibontakozását. Szervezi a közösségi művelődést. Közreműködik a tudományos és a szakmai ismeretek terjesztésében, a művészeti alkotások bemutatásában és befogadásának elősegítésében. Részt vesz a helyi művelődési tevékenységek szervezésében. Lehetőséget nyújt a szabadidő hasznos eltöltésére, a kulturált szórakozásra. Megőrzi, és hozzáférhetővé teszi azokat a könyvtári dokumentumokat, amelyek az egyetemes, a nemzeti és a nemzetiségi kultúra, valamint a tudományos kutatások szempontjából jelentősek. Az intézmény könyvtári feladatát a könyvtári szolgáltatások nyújtásával látja el.

 

A Justh Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtárban folyó tevékenységet az alábbi főbb jogszabályok határozzák meg:

 

1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről

60/1998. (III. 27.) Korm. rendelet a sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról

161/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet a nemzeti kulturális örökség miniszterének feladat- és hatásköréről

64/1999. (IV. 28.) Korm. rendelet a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről

165/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet az Országos Könyvtári Kuratóriumról

45/2000. (IV. 7.) Korm. rendelet a könyvtári dokumentumok beszerzése esetén igénybe vehető általános forgalmi adó visszatérítési támogatásról

157/2000. (IX. 13.) Korm. rendelet a dokumentumvásárlási hozzájárulásról

194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről

6/2001. (I. 17.) Korm. rendelet a könyvtárhasználókat megillető egyes kedvezményekről

13/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet a helyi önkormányzatok közművelődési és könyvtári érdekeltségnövelő támogatásáról

3/1999. (II. 24 adobe acrobat x download.) NKÖM rendelet a nemzeti kulturális örökség minisztere által adományozható művészeti és egyéb szakmai díjakról

1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról

6/2000. (III. 24.) NKÖM rendelet a Könyvtári Intézet jogállásáról

18/2000. (XII. 18.) NKÖM rendelet a kulturális szakértők működésének engedélyezéséről és a szakértői névjegyzékek vezetéséről

14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet a könyvtári szakfelügyeletről

17/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet a kulturális javak kiviteli engedélyezésének részletes szabályairól

2/2002. (II. 13.) NKÖM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól

1/2002. (II. 13.) NKÖM rendelet a rendkívüli állapot idején szükséges munkaerő meghagyásáról

3/2002. (II. 15.) NKÖM rendelet a kulturális örökség védetté nyilvánításának részletes szabályairól

9/2002. (IV. 5.) NKÖM rendelet a szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról, valamint a szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről

18/2003. (XII. 10.) NKÖM rendelet a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyeket megillető kulturális kedvezményekről

1/1967. (VI. 18.) MM rendelet a muzeális értékű könyvek, zeneművek, térképek és egyéb nyomtatványok, valamint kéziratok bejelentéséről

5/1971. (X. 23.) MM rendelet egyes jogi személyek könyvtáraiban levő muzeális értékű könyvek, zeneművek, térképek és egyéb nyomtatványok, valamint kéziratok bejelentéséről

3/1975. (VIII. 17.) KM-PM együttes rendelet a könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról

19/1981. (XII. 8.) MM rendelet a könyvtárközi kölcsönzésről

7/1985. (IV. 26.) MM rendelet a könyvtári anyagok bejelentéséről

 

 

(Összeállította: dr. Kenyéri Katalin, NKÖM. 2003. december 17.)

 
..fewo-ferienwohnung-schwarzwald.de.. In anderer Hinsicht ist Inismurray würde ebenso bemerkenswert scheinen. Für viele ein langer Tag hat es nicht gewohnt hat auf der Insel ein Geistlicher jede Bezeichnung, und doch sind die Bewohner sind ordentlich und Ordensleute, für die Optionen in der ehrwürdigen Tempel Montage Teach Molaise jeden Sonntag und Krankenhaus Urlaub. Sie haben weder Richter, Arzt, Chirurg, noch Apotheker darunter das Fehlen medizinischer Herren nicht zu bedauern, die Menschen in der Regel lieber sterben hohe Alter! Es gibt kein einziges Geschäft, je kleiner, von der Rue Punkt Kinavally oder von Reilicodrain Teernaneane und dies bedeutet in der Länge und Breite der Isle Muiredaich! Bis http://www.fewo-ferienwohnung-schwarzwald.de/piwik_stats/?viagra-bald-guenstiger vor kurzem die http://www.fewo-ferienwohnung-schwarzwald.de/piwik_stats/?preise-levitra-generika Regierung könnte die Insel als monarchische Charakter beschrieben habe, hier eine der O'Heraghtys besetzen in der Regel die Position Righ. ..28.06.2017.. 11
//
Gádoros Nagyközség Hivatalos Honlapja, Powered by Joomla!; created by dlacee
//