Hírek

Magyar Államkincstár

Magyar Államkincstár

Rezsicsökkentés

DAOP-4.1.1/A-09-2010-0008 plakát
TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00041 plakát
Nyomtatás E-mail

Hirdetmény a 2017. évi ebösszeírással kapcsolatosan

 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1) bekezdése alapján Gádoros Nagyközség Önkormányzata ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel Gádoros nagyközség területén 2017. október 15-től december 15-ig terjedő időszakban Gádoros nagyközség közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában eb összeírást végez.

Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy adatlapot ún. „Ebösszeíró adatlapot” kell kitölteni és azt (azokat) az önkormányzathoz visszajuttatni. Az adatlapok beszerzése az ebtulajdonos/ebtartó kötelessége, melyek folyamatosan beszerezhetők a Gádoros Nagyközség Polgármesteri Hivatalánál (Gádoros, Kossuth u. 16. szám alatt) az ügyfélszolgálati pultnál, vagy letölthetőek az önkormányzat honlapjáról : Ebösszeíró adatlap.

 

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kitöltve az alábbi módokon lehet benyújtani:

· postai úton az 5932 Gádoros, Kossuth u. 16. címre

· kapcsolattartó: Vecseri Evelin 68/490-001

· személyesen a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati pultjánál

· elektronikusan a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. elektronikus levélcímre

 

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2017. december 20. 16 óra

 

Felhívom továbbá az ebtulajdonosok figyelmét az alábbiakra:

· Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.

· Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a polgármesteri hivatal munkatársai az illetékes állatorvosok bevonásával ellenőrizni fogják.

· Az ebösszeírás elmulasztása esetén a bírság alapösszege 15.000 Ft, melyet az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet mellékleteiben foglalt szorzókkal – a jogsértés körülményeitől függően - növelt összegben kell kiszabni.

Köszönöm az együttműködését!

Gádoros, 2017. 10. 05.

Dr. Olasz Imréné dr.

jegyző

 
Gádoros Nagyközség Hivatalos Honlapja, Powered by Joomla!;