Nyomtatás E-mail
Tájékoztató

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság megállapítása
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás adható annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét (2008-tól 57.000 Ft.) és a család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli helyzetbe került (pl. gyermek tartósan beteg, elemi kár, beiskolázás, szülők munkanélkülivé válása, stb.)

A rendkívüli támogatás összege egyszeri alkalommal nem haladhatja meg a 20.000 Ft-ot, egy naptári éven belül ugyanaz a gyermek legfeljebb 40.000 Ft-. erejéig részesíthető rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban.

Azon gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, egy naptári évben csak legfeljebb 20000 Ft erejéig részesíthető rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban.

A rendkívüli gyermekvédelmi támogatási ügyekben a polgármester dönt.

A kérelmet a Polgármesteri Hivatalban kell benyújtani.
A támogatás megállapítása előtt - minden esetben környezettanulmányt kell készíteni.A kérelemhez mellékelni kell:

  • jövedelemnyilatkozat valamint az azon feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat /munkáltatói igazolás, nyugdíjszelvény, gyerektartás, családi pótlék, egyéb ellátások, stb./
  • bírósági és gyámhatósági határozat a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése és a gyámrendelés tárgyában, cialis india online pharmacy
  • egyedül állóságról nyilatkozat,
  • igazolás az egészségi állapotról tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermek esetében
  • az oktatási intézmény igazolása nagykorúvá vált gyermek esetében a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról
Eljárás jogi alapja:

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2008. (II. 14.) KT. számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól.

Az ügyintézés helye:
5932 Gádoros, Kossuth utca 16. 1. em. 12. számú szoba

Ügyintéző:
Barcsikné Debreczeni Rozália

 

 
..dornmethode.com.. Und doch geschieht, deren geistiger Verfall deutlich http://www.dornmethode.com/cialis-rezeptfrei-in-apotheke.html weiter alkoholischen Ursprungs priligy 30 zeitweise in Personen. Das Zittern der Gesichtsmuskeln, die nur in fortschreitender Demenz und bei chronischem Alkoholismus auftritt, ein Symptom der größte Wert. mehr lesen ..28.06.2017.. 11
//
Gádoros Nagyközség Hivatalos Honlapja, Powered by Joomla!; created by dlacee
//