TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00047

Magyar Államkincstár

Magyar Államkincstár

Rezsicsökkentés

DAOP-4.1.1/A-09-2010-0008 plakát
TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00041 plakát
Nyomtatás E-mail

 

Projekt bemutatása

 

 

 

 

Projekt címe, azonosító száma:

„Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-Testületének Napközi Otthonos Óvodája infrastruktúrális fejlesztése című, TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00047 azonosító számú” projekt.

Projekt tervezett, elszámolható összköltsége: 50.000.000 Ft.

Kedvezményezett: Gádoros Nagyközség Önkormányzata
Támogatási mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma:

Konzorciumi partner: Békés Megyei Önkormányzati Hivatal

Projekt rövid műszaki, szakmai tartalma:

 

A projekt célja:

 

Minden gyermek önálló egyéniség, akinek lehetőséget kell biztosítani személyisége pozitív és széleskörű fejlődéséhez. Ennek legoptimálisabb színtere az óvodai közösség. Intézményünk egy óvoda, két telephellyel. A község központjában -Kossuth L. utcai óvoda 2 óvodai csoporttal üzemel. Béke téri óvoda a község keleti részén található, 5 óvodai csoporttal működik. Minden évben, minden jelentkező gyermeket fel tudunk venni. Óvodánk a Tevékenység központú Óvodai programmal dolgozik. Szeretetteljes, nyugodt családias légkörben várjuk a gyermekeket. Különösen szem előtt tartjuk a játékot, mely sokféle megismerési és tanulási lehetőséget biztosít a gyermek számára.

 

 Partnerközpontú működés kialakítását, melynek célja az igények megismerésével közös értékrend kialakulása, az óvoda és partnerei között hatékony együttműködés érdekében. Célunk korszerűbb, a mai kor igényeinek és követelményeinek megfelelő felszereltségű óvoda biztosítása. A korszerűsítés, a felújítási munkálatok gazdagítanák az óvoda felszereltségét, megfelelően biztosítanák a nevelőmunka megvalósítását, a XXI. századi kihívásoknak való megfelelést.

 

A projekt szakmai-műszaki tartalma a választott tevékenységek körének a bemutatása:

 

A tervezett felújítással az óvodai szolgáltatások infrastruktúrája javul, minőségi fejlesztésére kerül sor. A projekt megvalósítása hozzájárul az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javításához. A szolgáltatások feltételeinek javításával, a gyermekellátó kapacitás fejlesztésével a projekt hozzájárul a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatéréséhez, ezáltal a foglalkoztatás növeléséhez. A projekt megvalósulása esetén a korszerűsítés, az új eszközök beszerzése mind hozzájárulnának a nevelő-oktató munka színvonalának emeléséhez, a hatékonyabb, gazdaságosabb működéshez. A megújult környezetnek köszönhetően, a kor kihívásainak megfelelően: esztétikus, biztonságos környezetben tudnának megvalósulni, mind a szülők, mind a gyermekek és természetesen nevelőtestületünk megelégedettségére.

 

A projekt célja a pályázati felhívással összhangban az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása, és a szolgáltatások minőségi fejlesztése. A tervezett fejlesztés hozzájárul a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatásához, így a foglalkoztatás javításához, valamint az életminőség javításán keresztül a családok segítéséhez.

 

Az akadálymentesítés elvégzésével (új bejáró, akadálymentes parkoló, új rámpa, érintett külső-belső nyílászárók rendezése, felnőtt és gyermek akadálymentes illemhely kialakítása, indukciós hurok a nagyothallók tevékenységének segítésére, információs rendszer) a fogyatékkal élő esélyegyenlőségi célcsoport helyzete javul. A projekt eredményeképpen megújuló óvodai ellátás az esélyegyenlőség jegyében minden rászoruló gyermek számára hozzáférhető lesz, ezáltal hozzájárul a kisgyermeket nevelő szülők, családok munkavállalásának támogatásához.

 

A fejlesztés a szolgáltatások jobb hozzáférhetőségével hozzájárul a területi különbségek kiegyenlítődéséhez, kiemelten a szegény családok és a hátrányos helyzetű gyermekek számára. A pályázó intézmény befogadó elvű nevelési gyakorlatot folytat, vállalja beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő, valamint a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek integrált/integrációs nevelését.

 
..ferring-stiftung.net.. Robert Stout, die im Krieg diente, kam in der Pionierzeit Deutschland, in Marion County http://www.ferring-stiftung.net/cialis-generikum-rezeptfrei/ Ortung. Einen Trakt Land, das nach wie vor in seiner unberührten Wildheit war, geklärt und verbessert ein Anwesen, das in Rodungs der Rest seiner aktiven Laufbahn beschäftigt war. Er starb an den ehrwürdigen Alter 86 Jahre. Er link heiratete Jane Newman, die während weiter ihrer späteren Jahren erblindete, http://www.ferring-stiftung.net/viagra-guenstig-kaufen-deutschland/ sonst ihre Fähigkeiten bis zu ihrem Tod kamagra oral jelly deutsche apotheke zu halten. ..28.06.2017.. 11
//
Gádoros Nagyközség Hivatalos Honlapja, Powered by Joomla!; created by dlacee
//