TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00041 plakát
Nyomtatás E-mail
2017. január 26. csütörtök, 10:05

Gádoros Nagyközség Polgármestere

5932 Gádoros, Kossuth u. 16.

Telefon: 68/490-001

 

M E G H Í V Ó

 

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat

Képviselő-testülete rendkívüli ülését

 

2017. január 26-án (csütörtök) 14:30 órai

kezdettel tartja a Községháza tanácskozó termében, melyre tisztelettel
meghívom.

 

Nyilvános ülés keretében:

 

1.) 2017. évi START munka tervezésével kapcsolatos döntések meghozatala

Előadó: Maronka Lajos polgármester

 

2.) Az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása

Előadó: Maronka Lajos polgármester

 

3.) VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése elnevezésű pályázattal kapcsolatos döntések meghozatala (Szóbeli előterjesztés)

Előadó: Maronka Lajos polgármester

 

4.) Gádorosi Birkózó Egyesület kérelme (Szóbeli előterjesztés)

Előadó: Maronka Lajos polgármester

 

5.) Egyebek

 

Valamennyi napirendi ponthoz meghívottak:

 

Maronka Lajos polgármester, Dr. Kishonti András alpolgármester, Bencsik Sándorné, Cseresnyés Károlyné, Fábri István, Palai József és Varga Zsolt települési képviselők.

 

Dr. Kovács Edina jegyző

Tóth Tibor igazgatási csoportvezető

Libor Zsoltné gazdasági csoportvezető

4. napirendi ponthoz meghívva: Gelegonya István szakosztályvezető

 

Gádoros, 2017. január 25.

 

 

 

 

Maronka Lajos s. k.

polgármester

 
Gádoros Nagyközség Hivatalos Honlapja, Powered by Joomla!;