Hírek

Magyar Államkincstár

Magyar Államkincstár

Rezsicsökkentés

DAOP-4.1.1/A-09-2010-0008 plakát
TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00041 plakát
Nyomtatás E-mail

Gádoros Nagyközség Polgármesteri Hivatala

                       

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Gádoros Nagyközség Polgármesteri Hivatala

Pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5932 Gádoros, Kossuth Lajos utca 16.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

EPER program alapján számítógépes könyvelés, nyilvántartások vezetése. Számlák kiállítása. Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátása. Negyedévenként értékcsökkenés elszámolása és könyvelése az előírásoknak megfelelően, ÁFA bevallási kötelezettséggel kapcsolatos feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középfokú képesítés,

        Gazdasági középiskolai végzettség,

        vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai banki ügyintézői, informatikai mérnöki, logisztikai rendszeraszisztensi szakképesítés

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés,

        Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi szakképzettség

        Felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        végzettséget igazoló okiratok másolata,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. október 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. szeptember 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Tibor nyújt, a 68/490-001 68/490-331 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Gádoros Nagyközség Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (5932 Gádoros, Kossuth Lajos utca 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1575/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi ügyintéző.

        Személyesen: Polgármesteri Hivatal Titkárság, Békés megye, 5932 Gádoros, Kossuth Lajos utca 16. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. szeptember 26.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gadoros.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. augusztus 31.

 
Gádoros Nagyközség Hivatalos Honlapja, Powered by Joomla!;