TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00041 plakát
Nyomtatás E-mail
2016. március 18. péntek, 07:54

Gádoros Nagyközség Polgármestere

5932 Gádoros, Kossuth u. 16.

Telefon: 68/490-001

 

 

M E G H Í V Ó

 

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat

Képviselő-testülete rendes ülését

 

2016. március 22-én (kedden) 1400 órai

 

kezdettel tartja a Községháza tanácskozó termében, melyre tisztelettel

 

m e g h í v o m .

 

 

Napirend:

 

1.)      Jelentés a határozatok végrehajtásáról

Előadó: Maronka Lajos polgármester

 

2.)      Beszámoló a gyámügyi feladatok ellátásáról, és a családsegítő, valamint a gyermekjóléti szolgálat tevékenységéről

Előadó: Barcsikné Debreczeni Rozália vezető főtanácsos,

Halustyik Éva az Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata vezetője

 

3.)      2016. évi közbeszerzési terv elfogadása

Előadó: Maronka Lajos polgármester

 

4.)      2015. évi költségvetési rendelet módosítása

Előadó: Maronka Lajos polgármester

 

5.)      Beszámoló a Gondozási Központ munkájáról

Előadó: Kerekes Józsefné intézményvezető-helyettes

 

6.)      Térítési díjak felülvizsgálata

Előadó: Maronka Lajos polgármester

 

7.)      Bejelentések

 

 

Valamennyi napirendi ponthoz meghívottak:

 

Maronka Lajos polgármester, Dr. Kishonti András alpolgármester, Bencsik Sándorné, Cseresnyés Károlyné, Fábri István, Palai József és Varga Zsolt települési képviselők.

 

Az 2.) napirendi ponthoz meghívva Dr. Jelenka Gyöngyi a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala Hivatalvezetője, Barcsikné Debreczeni Rozália vezető főtanácsos, Halustyik Éva az Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata Család- és Gyermekjóléti Központ Vezetője, az 5.) napirendi ponthoz meghívva Kerekes Józsefné a Gondozási Központ Vezetője-helyettese.

 

Varga József jegyző

Tóth Tibor igazgatási csoportvezető

Libor Zsoltné gazdasági csoportvezető

 

 

Gádoros, 2016. március 17.

 

 

Maronka Lajos s. k.

polgármester

 
Gádoros Nagyközség Hivatalos Honlapja, Powered by Joomla!;