TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00041 plakát
Nyomtatás E-mail
2015. október 27. kedd, 13:58

Gádoros Nagyközség Polgármestere

5932 Gádoros, Kossuth u. 16.

Telefon: 68/490-001

 

M E G H Í V Ó

 

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat

Képviselő-testülete rendkívüli ülését

 

2015. október 28-án (szerdán) 10:30 órai

 

kezdettel tartja a Községháza tanácskozó termében, melyre tisztelettel

 

m e g h í v o m .

 

Napirend:

 

1.)      Gyermekjóléti Szolgálat működtetéséről tájékoztató

Előadó: Fazekasné Nagy Éva

 

2.)      Gondozási Központ vezetői állására kiírt pályázatok véleményező bizottságának létrehozása

Előadó: Maronka Lajos polgármester

 

3.)      Bejelentések

 

 

Valamennyi napirendi ponthoz meghívottak:

 

Maronka Lajos polgármester, Dr. Kishonti András alpolgármester, Bencsik Sándorné, Cseresnyés Károlyné, Fábri István, Papp János és Varga Zsolt települési képviselők.

 

Az 1.) napirendi ponthoz meghívva Fazekasné Nagy Éva Orosházi Kistérségi Többcélú Társulás

 

Varga József jegyző

Tóth Tibor igazgatási csoportvezető

Libor Zsoltné gazdasági csoportvezető

 

 

Gádoros, 2015. október 27,

 

Maronka Lajos s. k.

polgármester

Módosítás dátuma: 2015. október 27. kedd, 14:01
 
Gádoros Nagyközség Hivatalos Honlapja, Powered by Joomla!;