TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00041 plakát
Nyomtatás E-mail
2015. június 17. szerda, 11:55Gádorosi Víziközmű Társulat 5932 Gádoros, Kossuth a. 18.MeghívóA Gádorosi Víziközmű Társulat 5932 Gádoros, Kossuth u. 18. sz. intézőbizottsága a Társulat küldöttgyűlését 2015. 06. 26-án du. 16 órára a társulat székhelyére összehívja.


A küldötteket az intézőbizottság meghívja.Javasolt napirendi pontok

1./ A küldöttgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyv vezetőjének, és jegyzőkönyv hitelesítőknek a megválasztása

2./ A társulat megszűnésének elhatározása, az elszámolási eljárás megindítása

3./ az elszámoló bizottság tagjainak, és az elszámoló bizottság cégjegyzésre jogosult tagjának megválasztása


Az Intézőbizottság kéri, hogy a napirend fontosságára való tekintettel a Társulat küldöttei a küldöttgyűlésen jelenjenek meg, vagy a mellékelt meghatalmazással más küldöttet hatalmazzanak meg a képviselet ellátására ( Az intézőbizottság tagjai, az ellenőrző bizottság tagjai nem lehetnek meghatalmazottak).


Amennyiben a küldöttgyűlés a megjelentek számára figyelemmel határozatképtelennek bizonyulna, úgy az alapszabály rendelkezései szerint az ugyanezen a napon 16 óra 30 percre összehívott küldöttgyűlés az eredeti napirendi pontok vonatkozásában, a megjelentek számára és az érdekeltségi arányra tekintet nélkül határozatképes
Gádoros, 2015. …….……………………………… .

Dr. Prozlik László

Az Intézőbizottság elnöke

Gádorosi Viziközmű Társulat


Módosítás dátuma: 2015. június 17. szerda, 12:00
 
Gádoros Nagyközség Hivatalos Honlapja, Powered by Joomla!;