TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00041 plakát
Nyomtatás E-mail

E l ő t e r j e s z t é s


A Képviselő-testület 2010. december 6-án 1430 órától

tartandó rendkívüli ülésére a fogorvosi rendelő felújítási

pályázata tárgyában


Tisztelt Képviselő-testület!Az Önkormányzat által benyújtott, „Gádorosi fogorvosi rendelő felújítása” című pályázat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-alföldi Operatív Program keretében támogatásban részesült, melyből megvalósulhatott a fogászati rendelő és védőnői szolgálatnak helyet biztosító épület (5932 Gádoros, Kossuth u. 27.) felújítása, babakocsi tárolóval való bővítése, orvosi eszközök beszerzése, bútorzat cseréje, és számítógép csere. A pályázaton elnyert 28 060 929 Ft vissza nem térítendő támogatásból 35 %-ot előlegként leutaltak. A különbözetet az Önkormányzatnak előre meg kell finanszírozni és a saját erővel kiegészítve át kell utalni a pályázat megvalósításában közreműködők részére. Az Önkormányzat az önerőt tudja finanszírozni, de a támogatás összegéhez hitelre van szükség. A támogatási szerződés értelmében az elszámolás végső határideje a projekt fizikai megvalósulásától számított 30 nap.


Mivel a Takarékszövetkezet vezetése a korábbi minden ajánlatnál kedvezőbb hitelfeltételeket ez esetben is biztosítja az Önkormányzat számára, így javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az áthidaló kölcsönt a Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezettől igényelje.


A támogatási szerződés értelmében az elszámolás végső határideje a projekt fizikai megvalósulásától számított 30 nap.

Fentieknek megfelelően kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és döntsön a hitel felvételéről.


Határozati javaslat:


Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a „Gádorosi fogorvosi rendelő felújítása” című pályázati úton megvalósuló beruházás előfinanszírozása érdekében a Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezettől hitelt kíván felvenni 18.239.603 Ft összegben.


Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Prozlik László polgármesterGádoros, 2010. december 03.


Dr. Prozlik László

polgármester


 
Gádoros Nagyközség Hivatalos Honlapja, Powered by Joomla!;