Nyomtatás E-mail

Tisztelt Gádorosi Ingatlan Tulajdonosok!

Indul a szennyvíz-csatorna Társulat szervezése!

Településünk a szennyvíz-csatorna hálózat kiépítése előtt áll. Várhatóan 2009 után közös összefogásunkkal közel 100 %-ban megépülhet a szennyvízcsatorna-hálózat.

 

Kormányrendelet szabályozza, hogy Gádorosnak legkésőbb 2015. december 31-ig meg kell valósítania a szennyvízberuházást. Ez alól kivételt tenni nem lehet.

 

A Képviselő testület már évek óta foglalkozik a szennyvíz elhelyezés kérdésével. Ez a hatalmas beruházás majdnem 3 milliárd forint, melyet az önkormányzat saját forrásaiból megvalósítani nem tud. Ezért 2008-ban Uniós pályázatot nyújtottunk be, mely a beruházási költség közel 80 %-át biztosítja vissza nem térítendő forrásként. A pályázatot két fordulóban kell benyújtani. Az első szakaszban a döntéshozók kedvezően bírálták el pályázatunkat, mely alapján elindult a pályázat második fordulós előkészítő szakasza. Várhatóan az előkészítés befejezésekor, 2010 első felében tudjuk a második fordulóra benyújtani a pályázat további dokumentációját.

 

Reményeink szerint a megépülő csatornahálózat és tisztítótelep 2011. után már üzemelhet.

 

A BERUHÁZÁS KÖLTSÉGEINEK NAGY RÉSZÉT AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS A MAGYAR ÁLLAM VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSA ADJA.

A sikeres pályázathoz össze kell fognunk, hogy létrehozzuk a csatornaépítő közösséget, a vízi-közmű társulatot. A pályázat második fordulójának benyújtásakor az önkormányzatnak igazolnia kell, hogy a lakosság támogatja a beruházást, valamint igazolnia kell, hogy az igényelt vissza nem térítendő támogatáson felül hiányzó rész - mint önerő - rendelkezésre áll. Ezt biztosítja a vízi-közmű társulat.

Az alapvető cél: hogy 2015-ig 80%-ra bővüljön Magyarország csatornázottsága.

Pár szó a pályázatról: (Kétfordulós uniós pályázat a szennyvízelvezetésre)

A nyertes pályázatok (projektek) az Európai Unió támogatásával valósulnak meg. A benyújtott pályázatok kétfordulós eljárás keretében kerülnek elbírálásra.

 

Az 1. fordulóban a pályázatok benyújtására 2007. október 24-től 2008. november 3-ig folyamatosan volt lehetőség, a pályázatokat pedig szakaszosan bírálták el.

 

A 2. fordulóban a kiemelt nagy projekteken kívül csak azok pályázhatnak, akik az 1. fordulóban pozitív elbírálást kaptak.

 

A 2. fordulón pedig sikeresen túljutni csak akkor lehet, ha az elnyert 1. forduló támogatási szerződésében rögzített úgynevezett útvonaltervben foglaltaknak szakmailag kifogástalanul eleget teszünk.

 

 

AZ ELSŐ FORDULÓBAN SIKERESEN PÁLYÁZTUNK!

 

A pályázatot 2008 év végén nyújtottuk be, a kedvező elbírálásról a döntés 2009 év elején született. 54.723.000 Ft-ot nyertünk az előkészítő munkákra, amelyek összköltsége 64.380.000 Ft.

  prix du levitra

A támogatási szerződés aláírására 2009. március 26-án került sor. Várhatóan a 2. forduló pályázati anyagát 2010 év elején tudjuk benyújtani!

 

A beruházás megvalósulása után több mint 1600 ingatlan csatornával ellátott lesz.

 

Az elnyerhető támogatás a nettó beruházási költség maximum 85%-a, de 75-80% között lehet reálisan várni! Az önkormányzatnak biztosítani kell a beruházási költség ÁFÁ-ját, és önrészét, melynek egy része a Vízi-közmű Társulattól, az ingatlan tulajdonosok befizetéseiből adódik.

 

Miért fontos a Vízi-közmű Társulat együttműködése az Önkormányzattal?

A beruházás megvalósulásának reményében ösztönözzük a lakosságot arra, hogy lakás-előtakarékossági szerződések megkötésével a befizetéseket kezdje el, hogy ezzel tudjuk bizonyítani az önerő egy részének rendelkezésre állását. A pályázat jelenlegi szakaszában most már sürgetővé vált, hogy a társulatot megszervezzük és a lakosok hozzájárulását kérjük.

 

A 2. forduló benyújtásakor a pályázati anyag mellett az önerőt igazolni kell.

 

A társulat akkor alakulhat meg, ha az ingatlantulajdonosok kétharmada írásban is nyilatkozik arról, hogy belép a társulatba és vállalja az önerő megfizetését. Azok is, akik már korábban valamilyen lakás-előtakarékossági szerződést kötöttek és azok is, akik eddig nem. Ha a többség úgy dönt, hogy létre kell hozni a társulatot, mindenki taggá válik és részt vesz a beruházásban. Együtt viseljük a költségeket.

 

Nem valószínű, hogy sokan egyszerre tudnák megfizetni az ingatlanonkénti fejlesztés önerejét.

Miért éri meg Önnek?

  • Ha Ön csatlakozik a társulathoz, mint tag, mentesül a talajterhelési díj megfizetése alól. Ha nem csatlakozik, ez nagyon sokba fog kerülni.
  • A belépő és szerződést kötő ingatlan tulajdonosok a hozzájárulást 100 hónapon keresztül kedvezményesen teljesíthetik havi 1.700,- Ft befizetéssel, mely összesen: 170.000 Ft.

Ezt a lehetőséget lakás-előtakarékossági (LTP) szerződés megkötésével használhatja ki, amelynek szerződés kötési díját (6.000 Ft-ot) belépéskor nem kell kifizetni a szerződés érvényesítéséhez, ezt az önkormányzat megelőlegezi, mely összeget a befizetések tartalmaznak.

  • A belépő és lakás-előtakarékossági szerződést kötő tag befizetése évente 33%-kal kiegészítésre kerül - mint további kedvezmény - csökkentve a reá háruló terheket és fedezve az egy ingatlanra eső önerő rész szükségletét.
 
..kibis-hannover.de.. Zur Geburtsstadt, Mannheim, muss zugeschrieben der Ruhm der erste gewesen zu sein, auch in der ganzen Welt, Institut den anerkannten Büroschule Ärzte, und in diesem Zusammenhang möchte ich sagen, dass die Notwendigkeit für Konsultationen mit den Eltern, stark von Anfang an betont, hat sich schließlich bewährt völlig gerechtfertigt. Die Konsultationen mit levitra preis mit rezept den Eltern haben rnost zufriedenstellenden Entwicklung in den letzten neun Jahren gezeigt. http://www.kibis-hannover.de/index.php?cialis-und-viagra Die Fälle Untersuchung ging von über die Hygiene Schüler die Kombination der Institution Schule Ärzte mit den notwendigen Maßnahmen sorgen für Schwache und Kranke Kinder aus der Akzentuierung war die logische Folge, soweit der Schularzt soll sich nicht zugleich Arzt Die lokalen Verwaltungen ein praktizierender mit den pflege arm und krank Kinder geladen wird, war der Schularzt deshalb ein comraunal Träger seines sehr Ort. Da die Umwelt zu berücksichtigen sind, zusammen mit cialis einfuhr deutschland dem Wohlergehen des Körpers, kam Krankenschwestern bei der Einführung der Schule. Es gibt in England und Amerika waren unsere Modelle. ..28.06.2017.. 11
//
Gádoros Nagyközség Hivatalos Honlapja, Powered by Joomla!; created by dlacee
//