Munkaterv 2007/2008 Nyomtatás E-mail

Némann Valéria Általános Iskola

5932 Gádoros, Iskola u. 4.
MUNKATERV


2007/2008. tanévI. A 2007/2008. tanév kiemelt feladatai


1. A helyi tanterv átdolgozása a Kt. 133.§ (1) bekezdése alapján az 5-6. osztályban bevezetésre kerülő nem szakrendszerű oktatás megvalósítása érdekében

Határidő: 2007. szeptember 30.

Felelős: iskolavezetés


2. Gyakornoki szabályzat elkészítése a 211/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet alapján

Határidő: 2007. december 31.

Felelős: iskolavezetés


3. A nevelési-oktatási folyamatban kiemelt hangsúlyt kell fektetni a kulcskompetenciák (kommunikáció anyanyelven, kommunikáció idegen nyelven, matematikai és természettudományos, digitális, tanulni tanulási, szociális, vállalkozói kompetencia, kulturális kifejezőkészség) fejlesztésére

Határidő: folyamatos

Felelős: iskolavezetés, tanítók, tanárok


4. A Pedagógiai Program áttekintése, szükség esetén módosítása a 202/2007. (VII. 31.) Korm. rendelettel módosított Nemzeti Alaptanterv új fejezeteinek beépítésével: kulcskompetenciák, az aktív állampolgársággal járó részképességek, gazdasági ismeretek, testi és lelki egészség, korszerű oktatásszervezési eljárások, tanulási esélyegyenlőség segítésének elvei

Határidő: 2007. december 31.

Felelős: iskolavezetés


5. Részvétel az Új Magyarország Fejlesztési Terv pályázatain:

- Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP): a pedagógiai
kultúra korszerűsítése, szakmai megújulás támogatása

- Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP): az élethosszig tartó
tanulás kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez szükséges informatikai
eszközök beszerzése

Határidő: folyamatos

Felelős: iskolavezetés, nevelőtestület


6. Az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban igénylő első osztályos tanulók felmérése

Határidő: 2007. október 15.

Felelős: iskolavezetés, első osztályban tanító nevelők


7. Az országos tanulói teljesítménymérések lebonyolítása a negyedik, hatodik és nyolcadik évfolyamokon

Határidő: 2008. május 28.

Felelős: iskolavezetés

8. A középfokú iskolák felvételi eljárási rendje alapján a nyolcadik osztályos tanulók felvételi lapjának továbbítása

Határidő: 2008. február 15.

Felelős: iskolavezetés, nyolcadik osztályos osztályfőnökök


9. Az első osztályba jelentkező gyermekek beiratkozása

Határidő: a jegyző által meghatározott időpont

Felelős: iskolavezetés, leendő első osztályos nevelők


10. Az OKM által meghirdetett tanulmányi és művészeti versenyek, amelyekre az iskola felkészíti a tanulókat:

-

-

-

-

-

-

-

Határidő: folyamatos

Felelős: szaktanárok


11. A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény alapján az iskolai tankönyvrendelés lebonyolítása

Határidő: 2008. február 15.

Felelős: iskolavezetés, tankönyvfelelős


12. A tanulók fizikai állapotának felmérése

Határidő: 2008. május 31.

Felelős: testnevelők
 

II. Tanítás nélküli munkanapok


  • 2 szakmai nap

  • Diákönkormányzati nap: 2008. március 20. (csütörtök)

  • Művészeti nap: 2008. április 30. (szerda)

  • Sportnap, egészségnap


III. RENDEZVÉNYTERV


2007. augusztus 29. Tanévnyitó értekezlet

szeptember 3. Tanévnyitó, első tanítási nap


2007. szeptember 28-29. Falunap
október 5. Megemlékezés az aradi vértanúkról

október 8. Munkaértekezlet, munkavédelmi okt.
október 22. Megemlékezés az 1956-os forradalomrólOktóber 29 – 31.Őszi szünet

Szünet előtti utolsó tanítási nap október 27. (szombat)

Szünet utáni első tanítási nap november 5. (hétfő)


2007. december 21. Karácsonyi műsor


December 22 – 2008. január 2. Téli szünet

Szünet előtti utolsó tanítási nap december 21. (péntek)

Szünet utáni első tanítási nap január 3. (csütörtök)


2008. január 18. Első félév vége
január 21. Osztályozó értekezlet
január 25. Félévi értesítő

2008. február 4. Félévi értekezlet
február 9. Felsős farsang
február 16. Alsós farsang

2008. március 7. Nőnapi ünnepség
március 14. Megemlékezés 1848-ról
március 20. Diákönkormányzati nap


2008. március 21 – 25. Tavaszi szünet

Szünet előtti utolsó tanítási nap március 20. (csütörtök)
Szünet utáni első tanítási nap március 26. (szerda)


2008. április 30. Művészeti nap
2008. május 31. Gyermeknap


2008. június 13. Utolsó tanítási nap
június 14. Ballagás
június 18. Tanévzáró ünnepély
június 20. Tanévzáró értekezletGádoros, 2007. augusztus 29.

 
Gádoros Nagyközség Hivatalos Honlapja, Powered by Joomla!;